The economic value of environmental change in Sweden
- N/A


Denna sammanställning av ekonomiska värderingsstudier av miljöförändringar i Sverige är en uppdatering och vidareutveckling av den studie som gjordes av Tore Söderqvist 1996. Sammanställningen avser bl.a. att stödja verkets arbete med att genomföra samhällsekonomiska konsekvensanalyser. Naturvårdsverket har krav på sig att göra kostnadseffektivitetsanalyser av de förslag som läggs fram men efterfrågan på analyser där kostnaden ställs i relation till den miljönytta de bidrar till ökar också.


- Inglês


- Nenhuma restrição


- Geral


- Relatórios, Estudos, Avaliações de Biodiversidade, Linhas de Base


- Avaliação de impactos


- Nenhuma / Não aplicávelDescarregar